STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 GCI w Warm.-Maz.
 Ważne adresy
 • Informacje o GCI
  Gminne Centrum Informacji
  Gmina Miłki
  ul. Giżycka 30, 11-513 Miłki
  tel./fax: (87) 421 17 40


  Gminne Centrum Informacji w Miłkach powstało w ramach programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "PIERWSZA PRACA" ogłoszonego przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
  Centrum rozpoczęło swą działalność 15 grudnia 2004 roku. Świadczy usługi przez 6 dni w tygodniu w godzinach 8:00 - 18:00

  GCI to miejsce, w którym oferowane są usługi dla społeczeństwa w celu ich osobistego, społecznego i gospodarczego rozwoju.

  W CCI
  można skorzystać z:
  - usług biurowych,
  - skanowania dokumentów, napisania i wydrukowania CV i listu motywacyjnego, podania, pisma,
  - sprzętu komputerowego do samodzielnego korzystania,
  - pośrednictwa w zakresie wynajmu powierzchni handlowych,
  - wyszukiwania partnerów handlowych,
  - promocji usług agroturystycznych,
  - zasobów informacji sieci Internet,
  - kursów, szkoleń, zajęć pozaszkolnych,
  - działalności reklamowo,
  - informacyjnej,
  - skanowania, wykonywania wizytówek, dyplomów i innych dokumentów graficznych,
  - pomocy przy poszukiwaniu pracy.

  miejsce na zdjęcie itp

  Adresaci usług:
  Mieszkańcy gminy Miłki, powiatu giżyckiego, przejezdni, w szczególności młodzież i dzieci, osoby bezrobotne, absolwenci, rolnicy, przedsiębiorcy, osoby pozostające pod opieką Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych.

  W GCI można uzyskać informacje o:
  1. Programach pomocowych Unii Europejskiej,
  2. Funduszach Przedakcesyjnych,
  3. Polityce Strukturalnej UE,
  4. Raportach Spójności,
  5. Programach bilateralnych,
  6. Programach Wspólnotowych,
  7. Ułatwienia podatkowych,
  8. Otwartych aktualnie konkursach, grantach, przetargach,
  9. Sieci Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej,
  10. Prawie Pracy UE,
  11. Przeciwdziałaniu bezrobociu,
  12. Formach zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw,
  13. Wolnych miejscach pracy na terenie województwa mazowieckiego,
  14. Legalnej pracy w państwach UE,
  15. Przyszłości Polski w UE